Beispielrechnung Photovoltaikanlagen

EINBAUANPASSUNG PHOTOVOLTAIKANLAGEN

IHRE AKTUELLE STROMRECHNUNG

18 000,00 zł / Jahr

1500,00 zł / Monat

Preis von 1 kWh Strom = 0,75 PLN
EMPFOHLENE GRÖßE DER PHOTOVOLTAIKANLAGEN

21,16 kWp

103 m²*

* Besetzte Fläche

Geschätzte Jahresproduktion
22 110 kWh
Gesamter jährlicher Energiebedarf
24 000 kWh

ENERGIEBILANZ

Fotowoltaika Staty 3
Fotowoltaika Staty 2
Fotowoltaika Staty 1

PROJEKT DER SOLARANLAGE

VISUALISIERUNG

Fotowoltaika Staty 4
Fotowoltaika Projekt

BEISPIELRECHNUNG

PANELE
Bezeichnung Menge Einheit Einzelpreis [PLN] MwSt [%] Preis netto [PLN] Gesamtpreis [PLN]
JA SOLAR, JA SOLAR
JAM72S20-460/MR
46 st. 800,00 8 36 800,00 39 744,00
INWERTERY
Bezeichnung Menge Einheit Einzelpreis [PLN] MwSt [%] Preis Netto [PLN] Gesamtpreis [PLN]
sdolis, SOLIS-3P10K-4G 1 st 10 000,00 8 10 000,00 10 800,00
Sonstiges
Bezeichnung Menge Einheit Einzelpreis [PLN] MwSt [%] Preis Netto [PLN] Gesamtpreis [PLN]
Montage 22 kW 700,00 8 15 400,00 16 632,00
Gesamt netto
62 200,00 zł
Gesamt MwSt
4976,00 zł
Gesamt Brutto
67 176,00 zł
Gesamtpreis
67 176,00 zł

ENERGIEERZEUGUNG UND UMWELTBELASTUNG

ENERGIEERZEUGUNG
Fotowoltaika Staty 5
UMWELTBELASTUNG
NUTZEN 1 Jahr 5 Jahr 10 Jahr 20 Jahr
Energiegewinnung [kWh] 22 110 110 548 221 095 442 190
Energiegewinnung in Bezug auf Elektromobilität (Zurückgelegte Kilometer) 122 831 614 155 1 228 310 2 456 620
Eingesparter Kraftstoff [l] 9826 49 130 98 260 196 520
REDUZIEREN SIE IHRE NEGATIVEN UMWELTAUSWIRKUNGEN 1 Jahr 5 Jahr 10 Jahr 20 Jahr
CO² [kg] 16 759 83 795 167 590 335 180
NOx, SOx [kg] 26 130 260 520
Das entspricht der Anzahl der gepflanzten Bäume 2394 11 970 23 940 47 880

INVESTITIONSKOSTEN INNERHALB VON 20 JAHREN

IHRE AKTUELLE STROMRECHNUNG
67 176,00 zł
ANFANGSKOSTEN
INKLUSIVE RABATT
20 658,64 zł
JÄHRLICHER DURCHSCHNITT
ERSPARNISS
413 172,72 zł
ERSPARNIS GESAMT
NACH 20 JAHREN
Die Summe der erhaltenen Subventionen für produzierte Energie über 20 Jahre
0,00 zł
Die Summe aus Einsparungen und erhaltenen Zuschüssen nach 20 Jahren
413 172,72 zł
VERGLEICH DER ENERGIEKOSTEN IHRES HAUSES IN DEN NÄCHSTEN 20 JAHREN
Mit Photovoltaikanlage
70 494,02 zł
Ohne Mit Photovoltaikanlage
483 666,76 zł
Einsparungen z unter Berücksichtigung der Systemkosten
345 996,72 zł
Gesamtkosten Photovoltaiksystem
67 176,00 zł
Kredit / Leasing (5 Jahre)
646,50 zł / monatlich

GESAMTSUMMER KUMULATIVER FINANZFLUSS

Kumulativer Finanzfluss
Fotowoltaika Staty 6

GESAMTSUMMER KUMULATIVER FINANZFLUSS

Beispielgrafik
Fotowoltaika Staty 7

Często zadawane pytania

Jest to technologia aktywnej produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.
Ogniwa słoneczne przekształcają promienie słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną. Zbudowane są z materiałów półprzewodnikowych, podobnych do tych używanych w procesorze komputera. W momencie, kiedy światło słoneczne pada na materiał i jest przez niego absorbowane, energia fotonów (słoneczna) wybija wolne elektrony z atomów, pozwalając im na swobodny przepływ – produkcję energii elektrycznej. Proces ten, przekształcania światła (fotonów) w elektryczność (wolty) nazywamy procesem fotowoltaicznym.
Chociaż moduł PV wytwarza moc pod wpływem promieni słonecznych, wiele innych elementów jest niezbędnych do prawidłowego prowadzenia, kontroli, konwersji, dystrybucji i przechowywania energii wytwarzanej przez instalację. W zależności od wymagań funkcjonalnych, główne komponenty są stałe: moduły PV, przetwornica DC-AC (inwerter), okablowanie oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zarówno po stronie prądu stałego (DC), jak i prądu przemiennego (AC). Dodatkowe elementy mogące stanowić instalację PV to baterie akumulatorów, kontrolery ładowania baterii oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe.
Kolektor słoneczny zamienia energię wytworzoną z promieni słonecznych w energię cieplną. W obiegu krąży czynnik, który odbiera ciepło od kolektora i przekazuje je poprzez wymiennik do wody użytkowej. Kolektory słoneczne mogą być używane do podgrzewania wody lub do wspomagania centralnego ogrzewania. Fotowoltaika zamienia energię słoneczną bezpośrednio w energię elektryczną.
Panele fotowoltaiczne mogą być montowane na dachu budynku (skośny, płaski) oraz na specjalnej konstrukcji na gruncie działki. Warunkiem efektywnego działania paneli jest bezpośrednie padanie promieni słonecznych oraz brak zacienienia.
Wielkość instalacji zależy od zużycia energii elektrycznej, od dostępnej powierzchni do zamontowania paneli, oraz od preferencji inwestora. Średnio przyjmuje się, że moc 1 kWp zajmuje powierzchnię ok. 7 m² na dachu skośnym . Na dachu płaskim i gruncie jest to uzależnione od zastosowanej konstrukcji.
Moduły fotowoltaiczne zanim zostaną wprowadzone na rynek są poddawane ścisłej kontroli oraz różnym testom, dlatego ich awaryjność jest bardzo niska. Producenci dają gwarancję od 10 do 12 lat na panele fotowoltaiczne oraz 20 do 25 lat na spadek mocy.
Koszt instalacji zależy od jej mocy zainstalowanej oraz zastosowanych materiałów (paneli i inwertera) Im większa instalacja tym cena jednostkowa instalacji maleje. W celu uzyskania wyceny zapraszamy do kontaktu z naszą Firmą. Zapewniamy bezpłatny audyt, który określi, jaka moc przyłączeniowa będzie potrzebna.
Okres zwrotu inwestycji zależy od kilku czynników. Średni czas zwrotu inwestycji wynosi ok. 8 lat, co daje roczną stopę zwrotu na poziomie 13%.
Czas sprawnego działania paneli fotowoltaicznych to 25- 35 lat. Producenci oferują gwarancję minimum 10 lat na produkt oraz 25 lat na moc panelu.
Jest to technologia aktywnej produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.
Ogniwa słoneczne przekształcają promienie słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną. Zbudowane są z materiałów półprzewodnikowych, podobnych do tych używanych w procesorze komputera. W momencie, kiedy światło słoneczne pada na materiał i jest przez niego absorbowane, energia fotonów (słoneczna) wybija wolne elektrony z atomów, pozwalając im na swobodny przepływ – produkcję energii elektrycznej. Proces ten, przekształcania światła (fotonów) w elektryczność (wolty) nazywamy procesem fotowoltaicznym.
Chociaż moduł PV wytwarza moc pod wpływem promieni słonecznych, wiele innych elementów jest niezbędnych do prawidłowego prowadzenia, kontroli, konwersji, dystrybucji i przechowywania energii wytwarzanej przez instalację. W zależności od wymagań funkcjonalnych, główne komponenty są stałe: moduły PV, przetwornica DC-AC (inwerter), okablowanie oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zarówno po stronie prądu stałego (DC), jak i prądu przemiennego (AC). Dodatkowe elementy mogące stanowić instalację PV to baterie akumulatorów, kontrolery ładowania baterii oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe.
Kolektor słoneczny zamienia energię wytworzoną z promieni słonecznych w energię cieplną. W obiegu krąży czynnik, który odbiera ciepło od kolektora i przekazuje je poprzez wymiennik do wody użytkowej. Kolektory słoneczne mogą być używane do podgrzewania wody lub do wspomagania centralnego ogrzewania. Fotowoltaika zamienia energię słoneczną bezpośrednio w energię elektryczną.
Panele fotowoltaiczne mogą być montowane na dachu budynku (skośny, płaski) oraz na specjalnej konstrukcji na gruncie działki. Warunkiem efektywnego działania paneli jest bezpośrednie padanie promieni słonecznych oraz brak zacienienia.
Wielkość instalacji zależy od zużycia energii elektrycznej, od dostępnej powierzchni do zamontowania paneli, oraz od preferencji inwestora. Średnio przyjmuje się, że moc 1 kWp zajmuje powierzchnię ok. 7 m² na dachu skośnym . Na dachu płaskim i gruncie jest to uzależnione od zastosowanej konstrukcji.
Moduły fotowoltaiczne zanim zostaną wprowadzone na rynek są poddawane ścisłej kontroli oraz różnym testom, dlatego ich awaryjność jest bardzo niska. Producenci dają gwarancję od 10 do 12 lat na panele fotowoltaiczne oraz 20 do 25 lat na spadek mocy.
Koszt instalacji zależy od jej mocy zainstalowanej oraz zastosowanych materiałów (paneli i inwertera) Im większa instalacja tym cena jednostkowa instalacji maleje. W celu uzyskania wyceny zapraszamy do kontaktu z naszą Firmą. Zapewniamy bezpłatny audyt, który określi, jaka moc przyłączeniowa będzie potrzebna.
Okres zwrotu inwestycji zależy od kilku czynników. Średni czas zwrotu inwestycji wynosi ok. 8 lat, co daje roczną stopę zwrotu na poziomie 13%.
Czas sprawnego działania paneli fotowoltaicznych to 25- 35 lat. Producenci oferują gwarancję minimum 10 lat na produkt oraz 25 lat na moc panelu.